Ernæring – er det omsorg i en Twist?

Episoden handler om ernæring hos eldre hjemmeboende, hva skal du som sykepleier eller sykepleiestudent se etter? Hvorfor prioritere tid til ernæringsomsorg? I denne episoden får du kvalifiserte tips og råd av klinisk ernæringsfysiolog Nicole Tandrevold Næsheim.