Etiske verdier og yrkesetikk

Manusforfatter: Ragnhild Ottesen 2009
Språkvask og innlesing: Eva Sleire