Faglig forsvarlig (og uforsvarlig) helsehjelp i hjemmesykepleien

I denne episoden diskuterer vi faglig forsvarlighet og etiske dilemma i hjemmesykepleien med jurist Solveig Hodne Riska. Etikk som grunnmur og lovene som husets vegger.. men hvor er faget i forsvarlighetskravet?  Hva forventes av deg som sykepleier(student), og når er hjelpen du tilbyr uforsvarlig? Hva er minstestandarden for faglig forsvarlig og omsorgsfull hjelp? I denne episoden gir deg flere konkrete eksempler!