Farmakologi: Introduksjon til legemidler

Manusforfatter: Eszter Kövendi, 2013
Språkvask og innlesing: Kjell Inge Torgersen 2013