Farmakologi: Legemiddel ved sjukdom i fordøyingsorgana

Manusforfatter: Anne Valen 2014
Språkvask og innlesing: Kjell Inge Torgersen 2014