Farmakologi: Legemidler mot nevrologiske sykdommer

Manusforfatter: Andreas A. Christensen, 2013
Språkvask og innlesing: Kjell Inge Torgersen 2013