Friths modell for leseutvikling

Uta Friths modell for leseutvikling har fått stor innflytelse innen leseforsking. I denne episoden forklarer Arild Michel Bakken modellen, og tar for seg de tre fasene som Frith deler leseutvikling inn i.
(Musikk: Liturgy Of The Street by Shane Ivers – https://www.silvermansound.com)