Gjør smarte byer oss bærekraftige? (Innoasis Science Talks bonusepisode)

Hva er egentlig en smart by, og hvordan henger det sammen med bærekraft? I denne episoden har vi med oss to gjester; Håvard Haarstad som er professor i geografi ved UiB og leder for «senter for klima og energiomstilling». Marikken Wullf-Wathne er doktorgradsstipendiat ved OsloMet og KTH der hun forsker på hvordan smartbystrategier endrer premissene for dagenes byer.

Lydkvaliteten på denne episoden er litt lavere enn vanlig da den ikke er spilt inn i studio, men over videokonferanse. Innoasis Science Talks er en samhandlingsarena der Future Energy Hub, Nettverk for smartby v/UiS og Nordic Edge samarbeider om å gjøre vitenskap til praksis.