God byutvikling – Veien til å løse klimakrisen med økt livskvalitet på kjøpet? Med Alexandria Algard

Bygg og byer står for en betydelig del av verdens energi- og ressursforbruk samt utslipp av klimagasser. Hvordan kan vi utvikle byene og tettstedene våre til å bli bærekraftige fra et klima- og miljøperspektiv? Og kan vi gjøre de bedre å bo i? Dette er noe arkitekt Alexandria Algard har jobbet mye med. Gjennom hennes tidligere stilling som president for Norske arkitekters landsforbund, og nå som leder for juryen i Attraktiv by-prisen, er hun en tydelig stemme for å utvikle gode og klimavennlige byer og tettsteder.