Guder, makter og myter

Hvor ble det av guder, makter, åndelige vesener og alle de fascinerende fortellingene i faget? Og hva slags betydning har slike tema i faget i religionsvitenskap i dag? I denne episoden diskuterer Kalvig og Bøe disse spørsmålene, og ser nærmere på hva slags muligheter og utfordringer som knyttes til bruken av gud og andre analytiske kategorier. Denne podkasten tar utgangspunkt i Anne Kalvig og Marianne Hafnor Bøes bok Mennesker, meninger, makter: en introduksjon til religionsvitenskap som ble publisert på Cappelen Damm i 2020.