Helseteknolog

Bruk av simulering og e-læring appellerer mer til menn enn det helseutdanningen tradisjonelt har gjort. Omsorg og etikk vil selvfølgelig fortsatt være viktig, men fokuset på teknologi vil øke i årene som kommer. Utdanner du deg innen helse og i tillegg er litt teknologiinteressert, går du inn i en kjempespennende sektor. Det å kunne bruke teknologi i kobling med helse blir bare viktigere og viktigere.

 

Thor Ole Gulsrud, avdelingsleder for kvalitet og helseteknologi ved UiS, forteller om framtidens helseyrker og hvordan du kan utdanne deg til å bli helseteknolog ved UiS.

 

Les mer: uis.no/sykepleie