Hjertet

Manusforfatter: Brynjar Foss 2011
Revisjon: Jørn Hustad, Universitetet i Agder

Språkvask og innlesing: Kjell Inge Torgersen