Hva kan vi lære av fortiden når vi spår om fremtiden? Med professor Harald N. Røstvik

I denne episoden tar vi en prat med professor Harald N. Røstvik som forsker på bærekraftig byutvikling. Røstvik har jobbet med solenergi, bærekraftige bygg og elbiler i nesten 50 år. Vi snakker blant annet om da han var med på å importere den første elbilen til Norge, og byggingen av ett av de første nullenergibyggene i Norge. Videre går diskusjonen inn på hva fremtiden vil bringe, og om vi som samfunn  greier å nå klimamålene vi har satt oss. Helleik Syse, prosjektkoordinator for Future Energy Hub, leder samtalen. Sammen med kunnskapsrike gjester løser vi klimakrisen! https://www.facebook.com/energihuben