Kvalitativ metode

Manusforfatter: Margareth Kristoffersen 2012
Språkvask og innlesing: Kjell Inge Torgersen 2012