Leseinnlæring – fra novise til ekspert

Det finnes ulike tilnærminger til leseopplæring. To ytterpunkter av disse tilnærmingene er phonics- og whole language-tradisjonene. I denne episode presenterer Arild Michel Bakken artikkelen “Ending the reading wars: Reading acquisition from novice to expert” som gir en oversikt over forskning på dette området.
(Musikk: Liturgy Of The Street by Shane Ivers – https://www.silvermansound.com)