Leseutvikling – Ehris faser

Sammenhengen mellom bokstaver og lyder er selve kjernen i den amerikanske psykologen Linnea Ehris modell for leseutvikling. I denne episode ser Arild Michel nærmere på denne modellen, og forklarer de fire fasene Ehri deler leseutvikling inn i.
(Musikk: Liturgy Of The Street by Shane Ivers – https://www.silvermansound.com)