Medisinsk teknolog

Befolkningen blir eldre og vi lærer stadig mer om sykdommer. Helsevesenet vårt blir større og dyrere. Vi er helt nødt til å finne mer automatiserte og effektive måter å hjelpe legene til å gjøre jobben sin på, uten at det går på bekostning av pasientbehandlingen. Medisinsk teknologi omfatter teknologi og vitenskap som kan brukes for å fremme bedre helse.

Kjersti Engan, professor i data- og elektroteknologi ved UiS, forteller hva medisinsk teknologi er og hvordan du utdanner deg til å bli medisinsk teknolog ved UiS.

Les mer: uis.no/data