Molekyler fra middelalderen

I denne episoden av Labsnakk snakker Inge Christ med konservator og forsker Hege Hollund fra Arkeologisk Museum, UiS om hvorfor hun endte opp med å studere arkeologi og konservering, og om viktigheten av å forske på bevaring av kulturarven. Hun forteller også om et nytt forskningsprosjekt med oppstart i 2020 som hun skal lede, der et team med internasjonale forskere skal forske på hvordan best bevare det molekylære arkeologiske arkivet, som DNA, fettstoff og proteiner, med utgangspunkt i skjeletter og middelaldergraver fra Rogaland, og ikke minst fra under Domkirken i Stavanger der prosjektet planlegger nye utgravinger for å undersøke bevaring på molekylnivå.