NAV, skjønn og sosialt arbeid

Det er noe sant i det at NAV er velferdsstatens ansikt utad og at et stort ansvar hviler på de ansattes skuldre. Men hva er NAV og hvem skal jobbe der?  Kan skjønnsutøvelse i lys av menneskeverd, sosialarbeid og Nav som fattigdomsbekjemper gi oss noe svar? Episoden tar oss med inn i hva som skjer i et NAV-kontor, hvor deltarne løfter fram det å være tjenesteyter, NAV som arbeidsplass og et sted hvor mennesker med ulike skjebner ønsker å behandles likt.

Du finner transkripsjon av episoden her (pdf, åpnes i nytt vindu)