Nevrofysiologi I

Episode: “Nevrofysiologi I”.

Dette er en fagpodkast fra Universitetet i Stavanger som er utviklet av Det helsevitenskaplige fakultet. Denne podkastserien inngår i sykepleieutdanningen.

Manusforfatter: Brynjar Foss 2011
Revisjon: Jørn Hustad, Universitetet i Agder

Språkvask og innlesing: Kjell Inge Torgersen

Ønsker du å få mer informasjon om sykepleieutdanningen, finner du det på uis.no.