Nevrofysiologi II

Episode: “Nevrofysiologi II”.

Dette er en podkast fra Universitetet i Stavanger som er utviklet av Det helsevitenskaplige fakultet. Denne podkastserien inngår i sykepleieutdanningen.

Manusforfatter: Brynjar Foss 2011
Revisjon: Jørn Hustad, Universitetet i Agder

Språkvask og innlesing: Kjell Inge Torgersen

Ønsker du å få mer informasjon om sykepleieutdanningen, finner du det på uis.no.