3. På gulvet: innovative tiltak for å styrke foreldrenes forståelse av barnets behov

I denne episode vil vi høre om tiltaket “ På gulvet” et tiltak som er utviklet av Sandnes barnevernstjeneste ved Marit Klemp Stephansen og Marthe Bjørnes.

“på Gulvet” er et veiledningstiltak, der veileder og foreldre sitter sammen med barnet på gulvet for å legge til rette for et samarbeid mellom veileder og foreldre for å utforske hva barnet trenger av mor og far, slik at foreldre på sikt selv kan bedre se og imøtekomme barns behov.Wenche Hovland Første amanuensis som underviser ved Universitetet i Stavanger har samtale med Marit Klemp Stephansen og Marthe Bjornnes for å få mer kunnskap om dette innovative tiltaket.

Students and new staff working in Child Protection services need to hit the road running.  How can we prepare them to work better with parents in an innovative way, a way that helps parents understand their children´s needs?  How can we prepare them to use innovative interventions that help them achieve this?  In this episode, we hear from Wenche Hovland, Associate Professor at the Institute of Social Work, University of Stavanger, talking to  Marit Klemp Stephansen and Marthe Bjornnes from Sandnes Barneverntjeneste about the “på Gulvet” an innovative tool developed by Sandnes Child Protection Services here in Rogaland, Norway, to help parents better understand the needs of their children.

 

EXTRA READING

https://www.pagulvet.no/

CONTRIBUTORS AND CREDITS

Content:
Wenche Hovland, Associate Professor. Institute of Social Work, Univeristy of Stavanger

Marit Klemp Stephansen and Marthe Bjornnes from Sandnes Barneverntjeneste.

Editor:
Sarah Hean University of Stavanger, Norway