Pasientsikkerhet

Manusforfattere: Karina Aase og Sindre Høyland 2011
Språkvask og innlesing: Helene Gram 2011