Podcasten om læring og teknologi #3 – Bruk av video i undervisning og læring

I 2019 vil ca. 80% av all nett-trafikk være video. Hvordan og hva slags videomateriale produseres for studentene på UiS?

Stikkord er; enkle enmanns-produksjoner, streaming av forelesninger, fagdialoger, praksisfilmer, publisering i YouTube-kanalen, podkaster, Arc mm.

Merete Løland fra Digitalakademiet i Statoil, Mari Linn Larsen og Helene Gram fra NETTOP-UIS snakker om videoproduksjon og bruk av video i ulike fag og læringssituasjoner.