Privat, personlig eller profesjonell?

I denne episoden reflekterer Gunn Brigitte Danielsen og Inger Cecilie Rise rundt begrepene privat og personlig sett i lys av vår profesjonelle rolle. Hvor mye skal vi dele med hverandre, og hvor går egentlig grensen for hva som er greit å dele? Å jobbe relasjonelt med mennesker krever mye av oss, og det krever at vi har et bevisst forhold til grensene for personlig og privat, både for å ivareta seg selv og den andre.