Psykiatri: Psykose og nevrose

Manusforfatter: Alla A. M. Passeniouk, MD. 2012 V.1
Språkvask og innlesing: Kjell Inge Torgersen 2012