Relasjonens betydning i praksisveiledning

  • I denne episoden reflekterer Gunn Brigitte Danielsen og Inger Cecilie Rise sammen med Heidi Lie Eriksen rundt relasjonens betydning i studentveiledning/ praksisveiledning. Heidi Lie Eriksen er stipendiat ved Institutt for sosial fag ved UiS og har forsket på relasjonens betydning i veiledning av studenter i praksis. Hvor bevisste er vi relasjonens betydning, og hvilke konsekvenser kan det få hvis vi ikke har en god relasjon?  Lytt og bli litt klokere.