Religion i moderne samfunn: Sekularisering, globalisering og religiøs pluralisering

Hva skjer med religion i møtet med moderne tid? I denne episoden er religionsviter Geir Aasmundsen fra UiS  gjest i podkasten. Geir forteller om sin forskning på pinsebevegelsen i Argentina, og pinsebevegelse som globalt fenomen. I samtale med Marianne Hafnor Bøe, diskuteres alt fra sekulariseringsteorier, til de større religiøse endringsprosessene som preger religion i dagens samfunn, og da særlig globalisering, offentlig religion og religiøs pluralisering.