Religion og populærkultur: Store spørsmål i fargerik innpakning?

Hva kjennetegner religion når den formidles gjennom populærkultur? I denne episoden er religionsviter Jane Skjoldli fra UiS gjest, og i samtale med Anne Kalvig drøftes hva som menes med formidling og mediering, hva populærkultur er, om religion har en «innside» og «utside» og hva som skjer med religion når den antar populærkulturelle former. Vi er også innom hva som preger brukerne, og hvorvidt populærkulturen har høye eller lave forventninger til oss når vi bruker og reproduserer religion gjennom populærkultur.