Reproduksjon: Mannens reproduksjonsorgan – Kvinnens reproduksjonsorgan Befruktning, embryologi og fødsel

Manusforfatter: Brynjar Foss 2011
Revisjon: Jørn Hustad, Universitetet i Agder
Språkvask og innlesing: Kjell Inge Torgersen 2011