Respirasjonsapparatets anatomi – Respirasjonsfysiologi

Manusforfatter: Brynjar Foss 2011
Revisjon: Jørn Hustad, Universitetet i Agder
Språkvask og innlesing: Kjell Inge Torgersen 2011