Respirasjonsapparatets anatomi – Respirasjonsfysiologi

 Episode: “Respirasjonsapparatets anatomi – Respirasjonsfysiologi”.

Dette er en podkast fra Universitetet i Stavanger som er utviklet av Det helsevitenskaplige fakultet. Denne podkastserien inngår i sykepleieutdanningen.

Manusforfatter: Brynjar Foss 2011

Revisjon: Jørn Hustad, Universitetet i Agder

Språkvask og innlesing: Kjell Inge Torgersen 2011