ROBUST og sosial og emosjonell kompetanse

I samtale med professor Terje Ogden fra NUBU reflekterer førsteamanuensis Kjersti Tharaldsen over viktigheten av sosial og emosjonell kompetanse i en fremtidsrettet skolekontekst. Podkastepisoden retter seg mot lærere på ungdomstrinnet og andre som jobber i eller med skole.

Ogden mener undervisningsopplegget ROBUST har klart å ta innover seg det viktigste fra 40 år med forskning. Spesielt oppmerksomhetstrening og lærende tankesett er skolerelatert og kan gi elever tro på seg selv. De andre temaene som inngår i ROBUST går på elevene som hele mennesker i en skolehverdag. Vennskap, krangler, forelskelser er en viktig del av det å vokse opp og kan ikke stenges ute fra skolehverdagen. Det er en invitasjon til å lære mer om seg selv og andre. Det blir en gjensidig læringsprosess for både lærer og elever som ikke alltid er vant til å snakke om slike ting på skolen. Det kan være svar på mange kjedsomhetsutfordringer og motivasjonen som synker.

Lurt å jobbe med «case»

Nå når folkehelse og livsmestring nå er kommet inn på timeplanen prøves det ut mange tiltak og måter å gjør det på. Undervisningsopplegget ROBUST er et av dem. Uansett hvordan skolen nærmer seg dette, er det viktig å tenke enkelt med tydelige tema og smøre seg med litt tålmodighet. En bekymring mange har er at folkehelse og livsmestring skal «psykologisere» skolen. En fordel med å bruke for eksempel ROBUST er at det er «case-basert». Det vil si at elevene og læreren kan diskutere problemstillingen fra hverdagen, men elevene trenger ikke utlevere seg selv. Med eksempler fra egen skolehverdag kan alle kjenne til problematikken, og læreren kan også ha førstehåndskunnskap. Det som skjer i klassen og i skolemiljøet er noe som er felles for alle.

Nytt for mange lærere

Tema som sosial og emosjonell læring er nytt for mange lærere. Noen lærere forteller at de er bekymret. Ogden mener det handler mer om å ta livserfaring inn i lærerrollen, men samtidig må ledere og politikere høre på lærernes behov for kompetanseheving og det å kunne møte forberedt til nye krav. Akkurat nå prøves det ut mye i skolene og ikke alt er godt fundert, men på et tidspunkt, håper Ogden, vil man finne en konsensus. Nå er døren for sosial emosjonell læring satt på gløtt inn i skolen, nok til at vi kan gjøre erfaringer. Samtidig trenger vi mer diskusjoner om hva elevene faktisk trenger når de går ut av skolen.

Hva er viktig å være oppmerksom på?

Det er en bekymring at dette skal virke «psykologiserende», og at elevens og familiens private liv skal deles i hele klassen. Bruk heller anledningen til å ha fokus på skolemiljø. Et ønske fra Odgen er også å få inn mennesker fra arbeidslivet til å snakke om hva som foregår i «det virkelige liv». Elevene skal ut i et arbeidsmarked som kollega eller sjef, de skal bytte yrke – hvordan brukes kompetansene i en arbeidshverdag?

Er undervisningsopplegg som ROBUST spesielt egnet for ungdomstrinnet?

Ogden mener man kan ta opp ulike tema allerede fra barn er ganske små, i tilpassede versjoner. I ungdomstiden blir livet mer komplekst. Det blir forelskelser, elevene kommer i konkurranse med hverandre og de skal samarbeidet. Elever elsker å snakke om og gruble over disse sosiale relasjonene, og her er en mulighet til å ta dem på alvor. Her er det viktig med elevmedvirkning. Både å få tilbakemelding på det man tilbyr, men også høre på hva de trenger. Da vil det oppleves interessant og relevant – fordi dette er viktig for ungdom.

Til slutt råder Ogden alle skoler som skal i gang med denne tematikken blant elevene om at tiltakene bør være skoleomfattende, og ikke avhenge av ildsjeler .Det bør være en enighet blant lærere og elever om hva det er viktig å få snakket om. Hvilke utfordringer har vi og hvor skal vi starte?

 

 

Nettside: uis.no/robust