Samspillsøkonom

Selv om stadig mer automatiseres og digitaliseres, og robotene tar i stor grad over, må vi fortsatt kommunisere med hverandre og forstå hverandres følelser. For det er fortsatt vi som må ta ansvar for beslutningene, selv om også beslutninger kan robotiseres. Det å forstå folk og ta ansvar handler i stor grad om sosial kompetanse – om samspill. I fremtiden vil vi få bruk for en ny type økonomer – samspillsøkonomer. En økonom forstår grunnleggende økonomiske sammenhenger, og det må en alltid forstå, men i tillegg må samspillsøkonomen forstå folk og atferd, og ha analytisk verktøy til å kunne behandle store mengder data for å forstå folks atferd. En samspillsøkonom vil være en som evner å bruke store mengder data til å predikere og forstå atferd, kommunisere dette til sin organisasjon og evner å være en god kollega og medarbeider.

 

Ola Kvaløy, dekan ved Handelshøgskolen ved UiS, forteller om framtidens økonomiyrker og hvordan du kan utdanne deg til å bli samspillsøkonom ved UiS.

 

Les mer om samspillsøkonom her: uis.no/okadm