Podcasten om læring og teknologi #9 – Søk og kildekritikk

Som aktive samfunnsborgere skal vi bedrive kildekritikk i alt vi foretar oss, men det er ikke enkelt i en verden med både rene fakta og mye tulle-fakta. Hvordan får man god nok søke-kompetanse? Er Wikipedia en god kilde å henvise til? For å få svar på dette er Universitetsbibliotekar Ingeborg Marie Jensen invitert i podcast-studioet sammen med Helene og Merete.