Spillpedagog

For å bli en god spillpedagog må du være genuint interessert i spill, og ha tro på at spill har en verdi i seg selv.

Spill kan fungere som en type læring hvis du tilrettelegger for det, hvis du har litt kreativitet og oppfinnsomhet som lærer. Skal du bruke spill i undervisningen er det akkurat som med litteratur: du må ha lest boken og være litt glad i boken. Sånn bør det være med spill også. Du må kjenne spillet så inngående at du kan tilrettelegge for det i en undervisningssituasjon. Mange vil kanskje spørre hvorfor spill har noe med skole og utdanning å gjøre. Til det er det å si at en skal ta på alvor den kulturen som fins blant de unge nå. 

Paolo Haaland Scarbocci, universitetslektor i digitale medier ved UiS, forteller om framtidens læreryrke og hvordan du kan utdanne deg til å bli spillpedagog ved UiS.

Les mer:  uis.no/mgl