Sykepleiens faglige grunnlag – Joyce Travelbee

Manusforfatter: Anne Bakke-Erichsen
Språkvask og innlesing: Karine Næss Frafjord