Klima-Klaus

Bør vi stoppe oljeletingen? Var oljeskattepakken feil politikk? Hvor aktiv bør staten være i omstillingen? Er det bedre klimapolitikk å bruke oljepengene våre på billige klimatiltak utenlands, enn på kutt innenlands?  Ola Kvaløy og Silje Haus-Reve har invitert Klaus Mohn Les mer …

IK-HMS forskriften og FNs bærekraftsmål

Faglitteraturen innen HMS-regulering anfører på samme måte som FN en felles, operativ ambisjon om å skape et produksjonsliv basert på idéen om bærekraftig utvikling, herunder forsvarlig økonomisk og økologisk ressursstyring og ivaretakelse av sosiale hensyn overfor forbrukere og omgivelser. Aktuelle Les mer …

Bærekraftsleder

Vi må ha folk som kan noe om hva de store miljøutfordringene er. Hvordan disse relaterer seg til enkeltbedrifter, organisasjoner, virksomheter offentlig og privat. Bærekraftsledere må ha kunnskap om hvilke mulige løsninger som finnes. Disse personene blir ettertraktet, de som Les mer …

Energi-ingeniør

Framtiden handler om tverrfaglig kompetanse og framtidens energi-ingeniører vil beherske alle former for energi. UiS’ nye bachelorprogram Energi- og petroleumsteknologi setter startskuddet for denne type kompetanse. Her lærer du deg alle de ulike områdene, og du får en generell ingeniørbasis Les mer …

Vindturbiner, hot or not?

Vindturbiner, hot or not? På land eller til havs, og hvorfor må de egentlig være så store? Debatten om vindkraft er høyt på agendaen, og vi tar for oss temaet i denne episoden. Helleik intervjuer Trond-Ola om dette ettersom han Les mer …