Episode 10: Relasjonskvalitet i barnehagen

Hva betyr relasjonskvalitet? Og hvorfor er det så viktig med høy relasjonskvalitet i barnehagen? Og kan relasjonskvaliteten påvirke barns sosiale og emosjonelle kompetanse? I denne podkasten får du som lytter høre en samtale mellom kommunikasjonsrådgiver Maria Gilje Strand og postdoktor Les mer …

Episode 8: Mobbing i barnehagen

Hva vet vi egentlig om mobbing i barnehagen? Professor Thomas Moser er av forfatterne bak en stor kunnskapsoversikt der de har undersøkt forskjellige aspekter ved mobbing i barnehagen. Forfatterne fra Læringsmiljøsenteret og Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager har gjennomgått 93 kilder. Les mer …

Episode 7: Tilhørighet

Å oppleve tilhørighet er et grunnleggende menneskelig behov, men hva skal til for at barn føler at de hører til? Og hvordan kan barnehageansatte arbeide for å fremme følelsen av tilhørighet i barnehagen? Henning Plischewski belyser disse og andre spørsmål Les mer …