Digitalisering og yrkesfagene

Hvordan jobber man med digitale virkemidler i yrkesfagene, i videregående opplæring? Det er temaet for denne podkast-episoden, som er del av et større kunnskapsgrunnlag Kunnskapssenter for utdanning (KSU) er i ferd med å utarbeide. Deltakere er Kenneth Horpestad, lærer og Les mer …

Oppsummering av første året

Vi gir en liten oppsummering på hvordan første året på tollstudiet har vært. Året har vært utrolig spennende og vi har lært mye om tollerudanningen gjennom både praksis og fag på UiS. Vi snakker også om hvordan det blir å Les mer …

Makerspace i skolen

Dagens tema er Makerspace – også kalt «skaperverksted» på godt norsk. Ingebjørg og Oda har besøk av realfagslektor Eirik og K&H-entusiasten Caroline, som begge jobber på Skaperverkstedet ved Didaktisk digitalt verksted på UiS. Vi lærer mer om hva Makerspace er Les mer …

Hva er fremtidens klasserom?

«Fremtidens klasserom» er et etablert begrep i lærerutdanningen, men hva betyr det egentlig? På Universitet i Stavanger finner vi Didaktisk Digitalt Verksted (DDV), som er et fysisk eksempel på hvordan fremtidens klasserom kan se ut. Podcast-vertene Ingebjørg og Oda er Les mer …

Trailer

Er du lærer eller lærerstudent? Har du lyst til å lære mer om teknologi og digitale verktøy i skolen? Ingebjørg og podcast-«sidekick» Oda jobber til daglig med å utforske ulike digitale verktøys didaktiske muligheter og utfordringer. Lytt til Fremtidens klasserom Les mer …

Leseinnlæring – fra novise til ekspert

Det finnes ulike tilnærminger til leseopplæring. To ytterpunkter av disse tilnærmingene er phonics- og whole language-tradisjonene. I denne episode presenterer Arild Michel Bakken artikkelen “Ending the reading wars: Reading acquisition from novice to expert” som gir en oversikt over forskning Les mer …

Leseutvikling – Ehris faser

Sammenhengen mellom bokstaver og lyder er selve kjernen i den amerikanske psykologen Linnea Ehris modell for leseutvikling. I denne episode ser Arild Michel nærmere på denne modellen, og forklarer de fire fasene Ehri deler leseutvikling inn i. (Musikk: Liturgy Of Les mer …

Friths modell for leseutvikling

Uta Friths modell for leseutvikling har fått stor innflytelse innen leseforsking. I denne episoden forklarer Arild Michel Bakken modellen, og tar for seg de tre fasene som Frith deler leseutvikling inn i. (Musikk: Liturgy Of The Street by Shane Ivers Les mer …

Det enkle synet på lesing

Hva innebærer det egentlig å lese? Er det bare avkode bokstaver og ord, og forstå språket som ordene danner? Dette tradisjonelle og enkle synet på lesing er populært og veldig vanlig. I denne episoden ser Arild Michel Bakken nærmere på Les mer …

Episode 3: Elevmedvirkning

Elevmedvirkning er et gjennomgangstema for Praksispodden. I den overordna delen av Fagfornyelsen heter det at elevene skal medvirke i læringsfellesskap. Hva betyr egentlig dette? For å forstå dette må vi diskutere hva slags kunnskap og læringssyn som ligger til grunn. Les mer …

Episode 2: Praksismodellen

I forrige episode snakket vi om alle de nye ordene og begrepene i Fagfornyelsen. Felles for disse ordene og begrepene er at de peker mot en mer aktiv elevrolle. Men å forstå hva det vil si, henger sammen med hvordan Les mer …

Episode 1: Fagfornyelsen

I Praksispodden skal vi snakke om Fagfornyelsen. Den nye læreplanen inneholder mange store ord og begreper, som lærere må forholde seg til. De fleste som jobber i skolen har vært borti reformer før, og vet hvor krevende det kan være Les mer …

Episode 4: Fravær

Fravær fra skolen, og da spesielt udokumentert fravær, er en utfordring. Det er vanskelig for eleven som er borte, medelever og skolen. Forsker ved Læringsmiljøsenteret, Trude Havik, har jobbet mye med ulike typer fravær i skolen. I denne episoden snakker Les mer …

Episode 3: Livsmestring i skolen

Livsmestring er et begrep som er tatt inn i de nye læreplanene. Hva legger vi i det? Er det viktig? Og hvordan kan skolene jobbe for at elevene skal oppleve livsmestring? I denne episoden har programleder Torunn Helene Fredriksen invitert Les mer …