Tolletatens vareførselsdivisjon, med Mette

Vi har fått besøk i studio av en av våre hovedveileder fra praksis. Mette har mange års erfaring bak seg, og jobber nå tett med oss studenter, både i praksis og på skolebenken her på UiS. Vi tar en liten oppsummering av praksis, og spør oss videre rundt hva Tolletatens vareførselsdivisjon faktisk innebærer. Er du interessert i å vite mer om tollstudentene? Sjekk ut linjeforeningen BaTo sin nettside http://bato-uis.no