Tverrfaglig samarbeid – hot or not?

I denne episoden reflekterer Gunn Brigitte Danielsen og Inger Cecilie Rise rundt begrepet tverrfaglig samarbeid. Hva vil det egentlig si å jobbe tverrfaglig, og hvordan lykkes vi med det? I denne episoden reflekteres det rundt kompleksiteten og utfordringene med å få det til, samtidig som det trekkes frem det mulighetsrommet som fins når vi begynner med oss selv og vårt eget bidrag. Hva kan hver enkelt av oss gjøre?  Lytt og bli nysgjerrig på deg selv.