«CSI»-forskning kan avsløre organismer i en miljøprøve

I denne episoden av «Labsnakk» snakker Mari Mæland Nilsen med forskningsleder og seniorforsker Thierry Baussant ved NORCE miljø om hvorfor han endte opp med å studere marinbiologi, om hvordan den marine miljøovervåkingen har endret seg de siste tiårene, og om hvordan såkalt «miljø-DNA» og kriminalteknologiske metoder kan brukes til å effektivisere og forbedre miljøovervåkingen med tanke på beskrivelse, påvisning og overvåking av biologisk mangfold, fremmede arter og/eller invaderende arter. Thierry forteller også om et spennende forskningsprosjekt som han leder, hvor miljø-DNA hentet fra en vannprøve kan brukes for å påvise tilstedeværelse av lakselus og andre sykdomsagenser i havbruksnæringen. Målet er at DNA-analysene vil gi et så tidlig varsel om sykdom at oppdretterne kan sette i gang tiltak før fiskene og det ytre miljøet blir påvirket. I tillegg snakker Thierry om nye fremtidige muligheter for automatisk miljøovervåking i sanntid.