Elektronmikroskopi

Inge Christ og Mona Wetrhus Minde snakker om hvordan vi med elektronmikroskop kan se hvordan ting ser ut og er bygget opp helt ned til under nanometeren. Dette bruker studenter og forskere på det Teknisk-naturvitenskaplige fakultet til å forstå prosesser i naturen og i materialer og hvordan ting er bygget opp. På denne måten kan vi også forutse hvordan materiale oppfører seg over tid og bruke det vi finner inn i komplekse modeller for å forstå naturen og det rundt oss.