Episode 7: Å skrive for mye, for tidlig

«Bare skriv!» eller «Start å skrive med en gang» er skriveråd du sikkert har hørt. Men er det mulig at du kan skrive for mye, for tidlig? I Skrivekrise diskuterer professor Per Henning Uppstad, motivasjonsforsker Bente Rigmor Walgermo og forfatter Bjørn Arild Ersland vanlige problemer og utfordringer som oppstår når vi skriver akademisk.