Farmakologi: Legemidler mot smerter og kvalme

Manusforfatter: Andreas A. Christensen, 2014
Språkvask og innlesing: Kjell Inge Torgersen 2014