Hvordan kan vi oppdage sepsis?

Når sepsis oppstår så kan situasjonen raskt bli livstruende og pasienter kan trenge å flyttes til et høyere behandlingsnivå. I hjemmesykepleien er vi ofte inne på korte besøk og vi må vite hva vi skal se etter og når vi raskt skal sette inn tiltak. Bli med oss i samtalen om sepsis og den rare sofaen.