Innføring til vitenskapelig arbeid

Manusforfatter: Kristin Akerjordet
Språkvask og innlesing: Kjell Inge Torgersen