Interkulturell kommunikasjon

Manusforfatter: Grete Urdal 2011
Språkvask: Helene Gram 2011
Innlesing: Rune Manthey Løwehr 2011