Kari Martinsens omsorgsfilosofi

Manusforfatter © Anne Bakke-Erichsen 2013
Innlesing © Karine Næss Frafjord 2013