Legemiddelhåndtering

Manusforfatter: Eli Bøe 2010
Språkvask og innlesing: Eva Sleire